Kunskapen om energieffektiv renovering lyfts i ny satsning

Bild: Byggföretagen

I ett gemensamt initiativ lyfter Byggföretagen, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen kunskapen om energieffektiv renovering. Det görs genom en kostnadsfri webbinarieserie och en ny digital kunskapsbank.

 

Potentialen för energieffektivisering är enorm, samhället kan spara över 800 miljarder SEK till år 2045 om alla lönsamma åtgärder genomförs. Inom bostäder och lokaler kan över 50 TWh effektiviseras - det motsvarar 10 procent av landets energianvändning.

Energieffektivisering sparar inte bara pengar - det är också bra för klimatet, sänker elpriserna, bidrar till en bättre inomhusmiljö och ett tryggare Sverige. Det är även en stor affärsmöjlighet för företag inom både byggnation och installation. Men haken är just genomförandet. Alla vet att det finns lönsamma åtgärder, men bara cirka 30 procent av dem genomförs.

– Att energieffektivisera våra befintliga byggnader är nödvändigt om vi ska nå branschens högt uppsatta klimatambitioner. Genom kloka insatser är det möjligt att minska sektorns användning med en tredjedel eller motsvarande 10% av Sveriges totala energibehov. Energieffektivisering och renovering är också en potentiellt stor marknad för både byggföretag och installatörer, så ökad kunskap och erfarenhetsutbyte skapar både klimat- och affärsnytta, säger Åsa Lindell, Nationell projektledare Klimatomställning, Byggföretagen.