Trä är utan tvekan miljösmart

Foto: Steven Kamenar/Unsplash

bild
Maxi ICA Stormarknad kommer att samsas med grannar inom service och måltidskoncept i ett nytt, stort trähus i Åkersberga. På bilden: ICA Sjöbo.

Byggsektorn svarar för ungefär 20 procent av koldioxidutsläppen samtidigt som Sveriges mål är att vara världens första fossilfria land. Nu inser företag som vill vara klimatneutrala att de måste bygga och anpassa även sina  verksamhetslokaler för att hålla klimatmålen.

Av: Susanne Ringheim Kilje | Foto: Ola Kårén | Alsmarker | Måns Berg | Joel DittmerEppens arkitektur | Felix Gerlach | Christina Brandin Englund

Det säger Susanne Rudenstam, chef för  Sveriges Träbyggnadskansli som ser ett uppsving för trä­byggnation och ett kollektivt lärande kring om­ställning och klimatpåverkan.

bild
Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

– Tidigare har man inte tänkt så mycket på att också de hus man bedriver företagets verksam­het i påverkar klimatet. Nu ser vi många sådana projekt, säger hon. 
Hon lyfter fram bland annat aktörerna Volvo, Ica, Lidl och Arvid Nordquist som väljer att bygga sina verksamhetslokaler i trä. 

– Allt fler varumärken som jobbar med  klimatfrågor tänker på samma sätt. Det är en  jättespännande utveckling, eftersom kopplingen mellan trä och klimatarbete blir väldigt tydlig.

Hon fortsätter: 
– Det är också roligt att konstatera att trä­ industrin har vuxit och att vi har byggt upp  kunskapsnivån tillsammans med kapaciteten. Vi har ingen svårighet att leverera. Naturligtvis är byggindustrins situation just nu skakig och den abrupta nedgången gör att vi förlorar folk och därmed riskerar att få ett kunskapstapp. Men jag är positiv i det långa perspektivet.

ALLT FLER TÄNKER TRÄ
Ica fastigheters nya projekt i Åkersberga är  superfint och spännande, tycker hon. Det är en butiksbyggnad på 7 000 kvadratmeter som är byggd helt i trä, med sedumtak, solceller och geo­energi för att minimera koldioxidavtrycket. Här kommer Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat och Min Doktor att samsas med grannar inom service och måltider. Elgigantens logistikcenter utanför Jönköping är ett annat stort träprojekt.

Arvid Nordquists nya kafferosteri i KL­trä (korslimmat trä) och limträ blir Sveriges första kafferosteri i trä och ett av få rosterier i världen byggda i trä. Visionen är att rosteriet i Järfälla ska vara ett modernt, effektivt och resurssnålt  kafferosteri och huvudkontor med  minimal miljö påverkan och en trevlig arbetsmiljö.  Beställare är Sagax, hyresgäst Arvid Nordquist och Södra har levererat massivträ.  

– Kafferosteriet är ett motiverande projekt att få vara del av, eftersom Södra delar visionen om att skapa byggnader med låg miljöpåverkan,  säger Marie Olovsdotter, projektledare på Södra Building Systems, i ett pressmeddelande.

Rolf Eppens är arkitekt och vd för Eppens  arkitektur AB som har ritat. Han säger att  rosteridelen – som är ritad för att passa kaffe­produktionen – sitter ihop med kontorsdelen vilket gör det till ett komplext projekt gällande både konstruktioner och installationer.

– Byggnaden består mest av trä, men har ett litet inslag av betong och stål. Skillnaden mellan stålbyggande och träbyggande är framför allt att dimensionerna blir kraftigare. Även brand kraven påverkas och det behövs också ett  tjockare bjälk­lag mellan våningsplanen i  kontorshuset för att klara kraven på ljudisolering, säger han.

bild

STOMMEN DEN STORA SKILLNADEN
Susanne menar att det utan tvekan är klimat­ smart att bygga i trä. Koldioxid binds i materialet och det är förnybart.

– Visst, det sker en generell omställning inom branschen men trä har speciella fördelar. Trä består av koldioxid och sol. Man kan också vara mer exakt med trä och ha ett fokus på spill. Det går åt mindre material, det slängs mindre och det är ett lätt material vilket gynnar miljön i form av lägre transportbehov. 
Hon påpekar att den stora klimatfördelen upp­står när den bärande konstruktionen är i trä.

– Stommen utgör den stora skillnaden. Man kan välja tegelfasader eller annat, för fasaden i sig själv står för en liten del av materialåtgången. Byggnadens grund är fortfarande oftast betong, tyvärr, och den har stor betydelse för  byggnadens klimatpåverkan.

White arkitekter är en stor aktör som har visionen att all deras arkitektur är formstark och klimatpositiv år 2030. Magasin X är  Whites  kontor i Uppsala och Sveriges största kontorsbyggnad i trä. Hela byggnadsstommen, hisschakt och trapphus är i trä. Det ger ett lågt klimatavtryck och flera fördelar som förbättrad inomhusluft och jämnare luftfuktighet, enligt arkitekterna.

bild
bild
 

INTE BARA PRESTIGEPROJEKT
Allt är inte prestigeprojekt eller verksamhets­lokaler, utan några initiativ handlar om  bostadsbristen. Vida Building, en leverantör av  trästommar, byggelement i trä och färdiga  moduler i trä, med ett koncept för väggblock och mellanbjälklag, bygger modulhyreslägenheter i Sverige inom konceptet ”Affordable Housing”.

Förskolan Hoppet (LINK Arkitektur) i Hisings Backa är ett fossilfritt initiativ som har reducerat sin klimatpåverkan med 70 procent. Hoppet är ett initiativ från Göteborgs stad för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för klimatneutralt byggande. Första målet var att bygga en förskola. Fossil­fria material och metoder har använts helt från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift.

– Hoppet är ett ambitiöst projekt som är  superhäftigt och som höjer ribban för hållbart byggande. Den här typen av projekt är väldigt viktiga – det är så vi lär oss att våga prova,  utmana tekniken och hitta nya vägar, säger Susanne.

Träindustrin över lag blir snabbt bättre på ett annat viktigt område för miljöns bästa: cirkulär ekonomi. Att kunna plocka isär och återanvända delar av ett hus samt utveckla de hus som redan står – här kommer trä väl till pass.

bild

INGÅR I ETT KRETSLOPP
– Tanken är att hus ingår i ett kretslopp, en  cirkulär ekonomi. Trä är ett lätt material, kan demonteras och lätt bygga på befintliga  konstruktioner, säger hon. 

Timber on Top är ett samverkansprojekt som samlar aktörer från samtliga led i värde­kedjan. Syftet är att öka kunskapen om på­ och  tillbyggnader med biobaserade,  prefabricerade byggsystem och att utveckla cirkulära affärs­modeller. Ett exempel är Trikåfabriken i  Hammarby sjöstad där den ursprungliga tegel­byggnaden från 1929 har fått en påbyggnation med trästomme i fem våningar. På Timberontop. se kan man läsa mer. ■