Jokkmokk satsar på energieffektiva fastigheter

Genom olika åtgärder sparar Jokkmokk 1,5 miljoner kronor i energiavgifter. Foto: Schneider Electric

Jokkmokks kommun har med hjälp av energispecialisten Schneider Electric kraftigt minskat sin energiförbrukning genom att energieffektivisera halva fastighetsbeståndet. Projektet blev klart i slutet av 2014 och innebär besparingar på minst 1,5 miljoner kronor per år, skriver Schneider Electric i ett pressmeddelande. 

Jokkmokks kommun äger och förvaltar lokaler med en total yta på 120 000 kvadratmeter. Nästan hälften av ytan har nu energieffektiviserats. Totalt omfattas 15 fastigheter som skolor, kommunhuset, ett äldreboende, vårdcentralen och folkets hus.

Schneider Electric har bland annat levererat lösningar inom värmesystem, ventilation, el, belysning, vatten, övervakning och mätning. Insatserna har gjorts i de fastigheter med störst behov vilket också har räddat byggnader som hotats av fuktproblem.

– Det här har varit ett omfattande projekt för att minska kommunens energiförbrukning som ger vinster både på kort och på lång sikt. Bland annat har Schneider Electric utbildat vår personal vilket ger oss mer know-how och en trygghet i att på bästa sätt kunna ta hand om våra fastigheter, säger Erik Fagerström, teknisk chef och fastighetsansvarig i Jokkmokks kommun.

Utbildningen av fastighetsskötarna ska minska kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektet är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att Schneider Electric garanterar att kommunens totala investering på 24 miljoner kronor kommer att återbetalas via energibesparingar. Schneider Electric garanterar Jokkmokks kommun en årlig energibesparing på 1,5 miljoner kronor. Omräknat till dagens prisnivåer uppgår besparingen till 2,1 miljoner kronor årligen. På 15 år räknar kommunen med en sammanlagd vinst på 16 miljoner kronor. Projektet leder också till minskade koldioxidutsläpp på 160 ton koldioxid per år.

Åtgärderna har också lett till besparingar i form av minskat underhåll tack vare att modern utrustning har installerats i fastigheterna, skriver Schneider Electric. Effektiviseringen spar även tid eftersom byggnaderna är uppkopplade till ett styrsystem som gör att driftteknikerna via datorn kan åtgärda fel och bedöma om de behöver åka ut på plats eller inte.

– Vi är mycket glada att vi fått hjälpa Jokkmokks kommun med energieffektiviseringen av deras fastigheter. Kommunen spar nu energi och pengar, förbättrar arbetsmiljön för sina anställda och sina hyresgäster och minskar sin miljöpåverkan. Vi hoppas att fler kommuner inser den potential för förbättringar de sitter på, säger Jonatan Ståhlberg, projektledare på Schneider Electric.

Upphandlingen av projektet inleddes vintern 2011/2012. Installationer gjordes under 2013 och 2014. Uppföljningsarbetet där besparingarna realiseras pågår fram till 2020.

Några av åtgärderna:

 • Nytt styrsystem (VISTA) för värme och ventilation. Driftpersonalen kan nu styra och se hur fastigheterna mår i realtid via en centraldator.
 • Tilläggsisolering av alla vindar.
 • Tätning av dörrar och fönster.
 • Installation av nya tids- och temperaturstyrda motorvärmaruttag.
 • LED-armaturer som ersatt kvicksilver i utomhusbelysning.
 • Både större och mindre omfattande åtgärder i värme- och ventilationssystemen
 • Energioptimering – Schneider Electric har gått igenom alla system i varje fastighet och ställt in alla parametrar så att det blir så energieffektivt som möjligt.
 • Solceller på kommunhusets tak. Man kan följa energiproduktionen i realtid och historiskt via nätet och på en skärm i kommunhusets entré.
 • Utbildning av fastighetsskötarna till driftstekniker.

Jokkmokks kommun äger och förvaltar lokaler med en total yta på 120 000 kvadratmeter. Nästan hälften av ytan har nu energieffektiviserats. Totalt omfattas 15 fastigheter som skolor, kommunhuset, ett äldreboende, vårdcentralen och folkets hus.

Schneider Electric har bland annat levererat lösningar inom värmesystem, ventilation, el, belysning, vatten, övervakning och mätning. Insatserna har gjorts i de fastigheter med störst behov vilket också har räddat byggnader som hotats av fuktproblem.

– Det här har varit ett omfattande projekt för att minska kommunens energiförbrukning som ger vinster både på kort och på lång sikt. Bland annat har Schneider Electric utbildat vår personal vilket ger oss mer know-how och en trygghet i att på bästa sätt kunna ta hand om våra fastigheter, säger Erik Fagerström, teknisk chef och fastighetsansvarig i Jokkmokks kommun.

Utbildning av fastighetsskötareUtbildningen av fastighetsskötarna ska minska kostnaderna för drift, skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektet är ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) vilket innebär att Schneider Electric garanterar att kommunens totala investering på 24 miljoner kronor kommer att återbetalas via energibesparingar. Schneider Electric garanterar Jokkmokks kommun en årlig energibesparing på 1,5 miljoner kronor. Omräknat till dagens prisnivåer uppgår besparingen till 2,1 miljoner kronor årligen. På 15 år räknar kommunen med en sammanlagd vinst på 16 miljoner kronor. Projektet leder också till minskade koldioxidutsläpp på 160 ton koldioxid per år.

Åtgärderna har också lett till besparingar i form av minskat underhåll tack vare att modern utrustning har installerats i fastigheterna, skriver Schneider Electric. Effektiviseringen spar även tid eftersom byggnaderna är uppkopplade till ett styrsystem som gör att driftteknikerna via datorn kan åtgärda fel och bedöma om de behöver åka ut på plats eller inte.

– Vi är mycket glada att vi fått hjälpa Jokkmokks kommun med energieffektiviseringen av deras fastigheter. Kommunen spar nu energi och pengar, förbättrar arbetsmiljön för sina anställda och sina hyresgäster och minskar sin miljöpåverkan. Vi hoppas att fler kommuner inser den potential för förbättringar de sitter på, säger Jonatan Ståhlberg, projektledare på Schneider Electric.

Upphandlingen av projektet inleddes vintern 2011/2012. Installationer gjordes under 2013 och 2014. Uppföljningsarbetet där besparingarna realiseras pågår fram till 2020.

Några av åtgärderna:

 • Nytt styrsystem (VISTA) för värme och ventilation. Driftpersonalen kan nu styra och se hur fastigheterna mår i realtid via en centraldator.
 • Tilläggsisolering av alla vindar.
 • Tätning av dörrar och fönster.
 • Installation av nya tids- och temperaturstyrda motorvärmaruttag.
 • LED-armaturer som ersatt kvicksilver i utomhusbelysning.
 • Både större och mindre omfattande åtgärder i värme- och ventilationssystemen
 • Energioptimering – Schneider Electric har gått igenom alla system i varje fastighet och ställt in alla parametrar så att det blir så energieffektivt som möjligt.
 • Solceller på kommunhusets tak. Man kan följa energiproduktionen i realtid och historiskt via nätet och på en skärm i kommunhusets entré.
 • Utbildning av fastighetsskötarna till driftstekniker.