Stockholmshem bygger nya hyresrätter i Årsta

Flygbild över Stockholmshems två punkthus på vardera 14 våningar som byggs ihop med ettlägre hus vidValla torg i Årsta.Illustration:ÅWL Arkitekter.
Gårdsvy från Stockholmshems nybyggnation med hyreslägenheter och en förskola i Årsta. Illustration:ÅWL Arkitekter

2021 ska hyresgästerna preliminärt kunna flytta in i 160 nybyggda bostäder vid Valla torg iÅrsta, strax utanför Stockholm. Lägenheterna och en förskola ska rymmas itvå hus. Projektetingåri Stockholms stads storsatsning på Årstastråket.

Stockholmshem uppför två punkthus på vardera 14 våningar som byggs ihop med ett lägre hus på fyra våningar och en souterrängvåning. Lägenheterna blir på två till fem rum och kök. Alla får balkong eller en uteplats. 37parkeringsplatser planeras på gården och 42 i ett underjordiskt garage under husen. Dessutom tillkommer 400 p-platser för cyklar. Serneke är totalentreprenör för projektet medan gestaltningen har skapats av ÅWL Arkitekter. 3000 nya bostäderi Årsta Nybyggnationen ingår i Årstastråkets andra etapp av tre. De två husen är en del av de runt 3000 nya bostäder som ska uppföras i området fram till 2025. Området ska också förtätas samt få nya gator, gångbanor och cykelvägar. Där finns goda kommunikationer, bland annat närhet till tvärbanan. Tanken är att Årstastråket efter hand ska kopplas ihop med Stockholmsinnerstad.