Rosengård Centrum tar ytterligare ett steg i utvecklingen

Illustration: Panorama Arkitekter

Rosengård centrum ska utvecklas och bli en mer levande och attraktiv plats. På dagens sammanträde togs ytterligare ett steg framåt mot att förverkliga planerna när stadsbyggnadsnämnden beslutade om att planförslaget ska skickas ut för granskning.

Utvecklingen av Rosengård centrum ska ske genom nya bostäder och utökad service till invånarna. Till att börja med handlar det om att bebygga ett område i hörnet av von Lingens väg och Frölichs väg samt ett område i hörnet av von Rosens väg och Frölichs väg intill sporthallen.

Planen är att uppföra två nya byggnader som varierar i höjd från en till nio våningar. I huset som byggs vid von Lingens väg är den nedersta våningen avsedd för förskola och skola. Våning två till nio får bostäder.

I huset intill von Rosens väg blir de två nedersta våningarna publika med centrumverksamhet och lokaler för gymnasie- och vuxenutbildning. Även här byggs det bostäder på resterande våningar, tre till nio. Båda bostadshusen föreslås få takterrasser som de boende kan utnyttja, men också generösa grönytor på markplan.

När Rosengård centrum uppfördes i slutet på 1960-talet blev det stadens första stora centrumanläggning som erbjöd alla typer av service till boende i området. Det är därför centralt placerat och har stora parkeringsytor. När området nu utvecklas skapas ett nytt centrumstråk som i sin tur ska bidra till en mer levande och tät stadsdel med ökad trygghet.

– Rosengård centrum är i dag en välbesökt och populär mötesplats och ett viktigt nav i området med butiker, fritidsgård, bibliotek, sporthall och bra kommunikationer. Detta vill vi utveckla och förbättra med de här planerna, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Den här planen innebär ett stort lyft för Rosengårds centrum genom att bidra med mer liv och rörelse. Att det är många som rör sig i ett område är en förutsättning för ökad trygghet, och när tryggheten blir bättre så blir det mer liv och rörelse. Jag tror att den här planen kan sätta igång en positiv och självförstärkande inriktning för Rosengård centrum, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.