Tvåhundra meter lång bro binder samman nytt och gammalt

Del av den kommande kombinerade häng- och snedkabelbron för gående och cyklister. Foto: David Lundin//Helsingborgs stad

Via en mjukt s-formad gång-och cykelbro ska cyklister och fotgängare kunna ta sig helt från Helsingborgs Centralstation till Oceanpiren. Nivåskillnaden på fem meter har lösts med en avancerad konstruktion, där två olika brotyper har kombinerats och bron lutats både horisontellt och vertikalt.

 

bild
Här ser man Oceanhamnens struktur och den s-formade bron som förbinder centrala Helsingborg med Oceanpiren. Ill: Karin Kasimir, Helsingborgs stad.

 

Syftet med den nya gång- och cykelbron – som ska döpas i juni efter att staden har tagit in namnförslag från invånarna – är att binda samman den nya stadsdelen Oceanpiren med Helsingborgs Centralstation där det går bussar, tåg och färjor.

- Bron blir ett enkelt sätt att ta sig från parkeringsdäcket i centrala Helsingborg till kajkanten på Oceanpiren och det nya bostadsområdet som byggs där, på bara ett par minuter, säger Marie Holmqvist, byggherrens ombud på Helsingborgs stad.

 

bild
Här ser man Oceanhamnens struktur och den s-formade bron som förbinder centrala Helsingborg med Oceanpiren. Ill: Karin Kasimir, Helsingborgs stad Delar av bron sätts på plats av Sveriges högsta kran i mars 2021. Foto: David Lundin//Helsingborgs stad

 

Inte bara den svepande s-formen utmärker gång- och cykelbron. Denna kombinerade häng- och snedkabelbro har två stora pyloner men är samtidigt smäcker i sin vitlackerade stålkonstruktion, med en mjuk lutning både horisontellt och vertikalt som ger en marin känsla. Utsikten över hamnbassängen tas till vara på bästa sätt. Ett antal balkonger, där man kan stanna upp och beskåda omgivningarna har byggts och försetts med vackra bänkar. 

 

bild
Oceanhamnen är under utbyggnad och den nya gång- och cykelbron får en viktig roll i infrastrukturen. Foto: David Lundin/Helsingborgs stad

 

Byggherre och konstruktör har lagt mycket arbete på brons detaljer, i allt från att hitta vackra, tåliga och hållbara material till att göra belysningen genomtänkt och funktionell. LED-belysning i pyloner och räcken gör att bron känns upplyst och trygg.

- Det är viktigt för oss att sikten är bra och att människor känner trygghet när de använder bron, även när det är mörkt ute, säger Marie.

bild
Foto: David Lundin/Helsingborgs stad

Speciella förutsättningar

Helt speciellt för projektet är att bron byggs över öppet vatten, går över ett område på E4:an där folk står och väntar på färjan till Helsingör och att en stor höjdskillnad behövde utjämnas. Dessa faktorer gjorde det till en utmaning att konstruera och utforma bron.

- Peab och Visopro har gjort ett jättebra arbete här. Bron har modellerats i 3D på ett sätt som normalt används när man bygger bilar. På så sätt har vi kunnat upptäcka fel och avvikelser redan på ritbordet, säger hon och tillägger att bron samtidigt har fått ett vackert uttryck och vacker design.

En avstickare från huvuddelen av gång- och cykelbron går till en park som håller på att anläggas i ”Dockan” som är en före detta torrdocka i området. Parken kommer bland annat att innehålla en stor lekplats med djungeltema.

 

bild
Marie Holmqvist, byggherreombud på Helsingborgs stad, med Oceanpiren och delar av den kommande gång- och cykelbron i bakgrunden. Foto: Jonathan Johnsson, Helsingborgs stad

 

Vattenmiljön i hamnbassängen har förbättrats på ett nytänkande sätt. I stället för att muddra och transportera bort massorna har förorenade sediment i södra hamnbassängen täckts över med sand, sten och biokol. 

Brodelarna är på plats och räckesmontage pågår. Men det är fortfarande mycket arbete kvar med upphängning av bron, installation av belysning och akrylatbeläggning. Beräknat färdigställande är satt till sensommar/höst 2021.

 

bild

Text: Susanne Ringheim Kilje