Kvarteret Triton blir ett nytt landmärke i Inre Hamnen i Malmö

Triton Drönarbild över projektet tagen våren 2021. Bild: Lantmännen Fastigheter

Text: Annika Wihlborg

2022 står kvarteret Triton klart i Inre Hamnen i Malmö. Triton blir ett annorlunda kvarter, två stora trappstensliknande hus som kommer att inrymma såväl kontorshus som äldreboende, trygghetslägenheter, butiker och restauranger. Byggherre är Lantmännen Fastigheter, merparten av kontorslokalerna kommer Lantmännen att använda till sin egen verksamhet.

Wingårdhs vann den arkitekttävling som Lantmännen Fastigheter arrangerade och står därmed för kvarterets arkitektoniska utformning. De har bland annat valt en fasad av grönglaserat tegel till kontorsbyggnaden. Fasaden blir karakteristisk för hela fastigheten, inte minst eftersom den skiftar färg i takt med att ljuset ändras. Kvarteret Triton, som är belägen i attraktivt läge nära centralstationen och Västra hamnen med direkt närhet till kommunikation och service. Bostadsdelen inryms i en röd tegelbyggnad, den kommer att inrymma ett äldreboende med ca sextio platser samt ett trygghetsboende bestående av sex lägenheter. Under hela kvarteret byggs ett parkeringsgarage.  

Klimatiserade paviljonger och grönskande terrasser

Kontorsbyggnaden ska miljöcertifieras Green Building, vilket bland annat ställer krav på att fastigheten förbrukar 25 procent mindre energi än nybyggnadskraven.  och taken får en viktig roll i hela kvarteret. Taken ska bland annat nyttjas till att skapa klimatiserade paviljonger och grönskande terrasser. Kontorshuset ägs av Lantmännens pensionsstiftelse Grodden och Lanthem blir ägare till delen med trygghets- och äldreboende. Lanthem, ett gemensamt bolag mellan Lantmännen Fastigheter och Hemsö. Överst i huset med boende för äldre kommer bostadsutvecklaren Nordr att bygga ett fyrtiotal bostadsrättslägenheter. I bottenplan på kontorshuset planeras en dagligvarubutik samt café- och restauranglokaler. Även i bostadshuset planeras några kommersiella lokaler. Hösten 2022 inleder dessutom Malmö Stad arbetet med en kajpromenad som löper längs fastighetsgränserna. Den beräknas kunna färdigställas i början av 2023.

Bostadshuset står klart 2023

I kontorsbyggnaden samlokaliseras Lantmännens verksamhet, som tidigare varit spridd på flera platser i Malmö. Drygt 1400 kvadratmeter hyrs ut till externa kontorshyresgäster. Det pågår just nu diskussioner med presumtiva hyresgäster, men ännu är inget helt klart. Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning i juli 2022, och bostadshuset i januari 2023, säger Petter Melin, regionchef på Lantmännen Fastigheter.

–Vi befinner oss mitt i produktionen av såväl kontorsfastigheten som bostadsfastigheten. Stommen är helt klar på kontorsfastigheten och i bostadshuset har man nått till våning fem. Byggnationen går enligt tidsplan och har ännu inte stött på några direkta hinder som orsakats av Coronapandemin, säger Petter Melin.

 

bild
Kvarteret Triton byggs i Inre Hamnen, med närhet till centralstationen, havet och centrala Malmö. Bild: Wingårdhs Arkitekter

 

bild