Glasvågor och förskjutna tegelstenar präglar nya Masthuggskajen

Kontorshuset Våghuset har spännande perspektiv och glittrande glas. Rendering: Walk The Room/NCC

Med långsträckt utsikt över Göteborgs stad och hamninloppet ståtar Våghuset och Brick Studios – två unika konceptbyggnader som ska sätta Masthuggskajen på stadsutvecklingskartan.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Husen reser sig i 52 respektive 60 meters full höjd, vilket gör att man inte enbart ser de Göteborgstypiska gamla kranarna i hamnen utan också ut över de röda plåttaken söderut mot Haga och Linné.

- Projektet har ett fantastiskt läge, konstaterar Martin Sandberg, projektledare på NCC Property Development.

Redan 2008 ingick NCC ett avtal tillsammans med fyra andra byggherrar och Göteborgs stads utvecklingsbolag, Älvstranden Utveckling AB, om att utveckla detaljplanen för Masthuggskajen. Det två fastigheterna där Brick Studios och Våghuset ska byggas är två av tre kontorsfastigheter som kommer att bebyggas i NCC:s regi.

Både Våghuset och Brick Studios är konceptualiserade, med inspiration hämtad från Masthuggets tegelbyggnader och älvens vatten. I Brick Studios har NCC, staden och arkitekten jobbat med volymförskjutningar. Huset är ett av de högsta husen i Sverige som är platsmurade med skalmursteknik.

- Tekniskt sett är detta ett avancerat arbete, säger Martin.

Volymförskjutningarna gör att huset strävar åt olika håll och skapar illusionen av att det delvis hänger fritt i luften. Dessutom ger förskjutningarna plats för takterrasser.

bild
Här lyfts ett av de ”vågade” fasadelementen i glas på plats. Foto: Joakim Kröger/NCC

Vågigt och utmanande

Våghuset är en solitär byggnad som utmanar perspektiven med sin speciella gestaltning och svängda partier. Den vågiga fasaden är vänd in mot staden, mot Järntorget. Fasaden har horisontella fönsterband och de täckta partierna består av svart glas kallat Black Pearl. Våghusets fasad är producerad i Estland, levererad och monterad av Staticus som färdiga fasadelement.  

- Placeringen och utformningen kommer att ge ett hus som sticker ut som landmärke. Det är väl genomarbetat på alla sätt, säger Martin.

För att få en vacker avslutning har Våghuset fått en förhöjd toppvåning med ett två meter högt fönsterband. På kvällar och nätter kommer fönsterbanden att vara belysta. Nere är glasfasaden belyst på undersidan mot norr med armaturer som ger gatan ljus. Två entréer från öster respektive söder välkomnar under två av vågorna. På Brick Studios belyses undersidan av överhängen samt smygar högst upp på toppvåningen.

Till Våghuset och Brick Studios kopplas en mellandel som strikt sett tillhör fastigheten Brick Studios, men där det anläggs en stor takterrass (ovanpå Brick) som kan nås från båda husen. Våningsplanen under terrassen sitter ihop med Brick Studios höga del, vilket innebär 1 900 kvadratmeter kontorsplan.

- Mellandelens uttryck är ursprungligen hämtad från containerhamnen och får korrugerad, matt metallic-lackad plåt med horisontella fönsterband, säger Martin.

bild
Kontorshuset Brick Studios ger ett gediget hantverksmässigt intryck, med modern arkitektur i tillägg. Bild: Walk The Room/NCC

Citylab som ledstjärna

Masthuggskajen är Sveriges första Citylab-certifierade stadsutvecklingsprojekt. Det innebär att utvecklingen sker i samarbete med alla byggherrar i området, enligt givna riktlinjer för hållbarhet och genomtänkta ytor mellan fastigheterna och gator. Dessutom ställs krav på att området har en blandad, levande miljö under dygnets alla timmar och att det tas hänsyn till alla åldersgrupper.

Uthyrning i de båda fastigheterna pågår. I Våghusets översta våningar kommer advokatbyrån Mannheimer Swartling att husera. Brick Studios koncept - möten och socialt samspel - speglas i de hyresgäster som har tecknat kontrakt: More Alliance som samlar sina olika företag inom media och PR här, coworking-operatören Mindpark och Optima Engineering som också varit stomkonstruktör i projektet.

- Vi försöker ta med husens olika koncept in i husen på flera olika sätt. Brick får trämaterial och betong interiört och i det mer businesslika Våghuset följer vågmönstret med in, genom bland annat profilerade vågformade träpaneler, säger Martin.

I husens bottenplan blir det verksamheter i form av restauranger, pizzeria, konditori och ett Nordic Wellness-gym.

- Kontorsytorna styrs i hög grad av de enskilda hyresgästerna och deras behov, men husen i sig själva opererar med flexibla och moderna kontorsytor som ska vara möjliga att ställa om i framtiden, säger han.

bild
Terrassen mellan kontorshusen är placerad ovanpå Brick Studios och utgör en egen huskropp tillsammans med våningsplanen under. Bild: White

Det nya tar plats i det gamla

Masthuggskajen är ett område i Göteborg som har använts under mycket lång tid. Här låg pirer och bryggor ut i älven och en stor del av Sveriges transporter, bland annat av järn, gick via Järntorget. För cirka hundra år sedan fylldes Masthuggskajen ut. I början låg här låga träbyggnader men de sista decennierna har större delen av området bestått av parkeringsytor. Därför är platsen av arkeologiskt intresse, vilket gjorde att det var arkeologer närvarande när NCC startade med schaktning och grundläggning, säger Martin.

- Arkeologerna plockade fram en hel del porslin och lite annat. Den här delen av Göteborg är en mycket intressant plats och stammar från den tid då Göteborg blev till stad. Nu blir den en modern stadsdel, med fötterna i historisk jord, där alla ska trivas och må bra.

bild
Våghuset interiör. Bild: White

bild