Glasstec fair i Düsseldorf

Kurvade glas är en av trenderna på årets mässa.
Elektrokroma glas gör det möjligt att växla från transparens till vitt ogenomträngligt. Det sker genom att tillföra en elektrisk spänning i glaset.
För Nikes huvudkontor i New York utvecklades ett böjt glas med reliefverkan. Glaset fick genomgå flera hålfastighetstester innan produktion i större skala kunde starta.
Böjda glas skapar spännande effekter. Glaset på bilden påminner om abstrakt konst.
Ett böjt glas med diskret printmönster visas i Glasstecs hub, Glass technology live. Det är här som de hetaste innovationerna visas upp.
Glas som konstruktionsmaterial är ett område under stark utveckling. Under mässan visas ett glasgolv som är uppbyggt av två stycken fem meter långa glasskivor med vertikala glasrör emellan.
I gungställningen används balkar av glas som är sammanfogade i en bärande konstruktion.
XXL-glas – men ändå inte det största. Det står på en långtradare utanför mässhallarna för allmän beskådan. Glaset är omöjligt att köra in i hallarna – och det väger 3,5 ton!
Glasbranschen blir allt mer automatiserad, digitaliserad och robotiserad. Maskinen lastar en förarlös truck.
I mässhallarna står stora maskiner för tillverkning av glas. De kräver extremt mycket ström, vilken produceras av strömaggregat i mässans källare.
Under en demonstration av ett starkt och inbrottssäkert glas försöker en person ta sig in med hjälp av kofot och slägga utan framgång.

text och foto: Lars Bergström

Glasbranschen hetare än någonsin
Elektrokroma, kurvade, solavskärmande och energialstrande glas. Det är några av trenderna på årets stora glasmässa, Glastec, i Düsseldorf. Andra trender är tunt och lätt – men också starkt och stort. Utanför mässan står exempelvis en 3 gånger 18 meter stor glasskiva på en långtradare.

 
Glasmässan Glastec i Düsseldorf firar i år 25 år. I nio hallar – var och en stor som en fotbollsplan – kan besökaren se allt från färgade konstglas till hela produktionslinjer för glastillverkning.

1 200 utställare från 50 olika länder fyller hallarna med produkter, modeller, maskiner och verktyg. En så heltäckande kraftsamling från branschen och glasforskningen har ingen motsvarighet i världen.

I år har de elektrokroma glasen som kan växla från transparenta till ogenomträngliga fått sitt verkliga genombrott. Glasen kan användas i konferensrum, badrum och ytterdörrar för att få insynsskydd. De kan också användas i kontor för att skärma av besvärande solinstrålning.

De elektrokroma glasen har en beläggning mellan glasskikten. Vid en mycket svag elektrisk spänning, cirka 0,4 volt, förvandlas beläggningen och blir vit och ogenomtränglig, ungefär som frostat glas. Vid Glasstecs förra utställning för två år sedan var tillverkaren Saint-Gobain ensam om konceptet. I år finns 20 olika lösningar från 15 leverantörer varav flera kommer från Kina. 

Böjt glas testas för Nike
En annan trend är böjda glas. På mässan visas till exempel hur Nike tog fram ett vågigt glas med reliefverkan till sitt kontor i New York i samarbete med en glastillverkare. En stor del av arbetet gick ut på att testa hållbarheten i glaset.

En annan teknik på frammarsch är glas som ändrar färg och stänger ute en stor del av värme- och ljusstrålningen när solen är som mest intensiv. Här håller sig det norska företaget Sunphade väl framme. Det solskyddande skiktet i de så kallade PVP-glasen sitter på insidan av det andra glasskiktet av tre. Trots solskyddet påverkas transparensen inte mer än marginellt av det starka solljuset i dessa glas. 

Bioskikt ger ström
Intressant är också utvecklingen av energialstrande glas. Det är glas med ett biologiskt mellanskikt som producerar el. En bra jämförelse är fotosyntesen som kan omvandla solens strålning till klorofyll. Forskarna och tillverkarna börjar nu alltså lära av naturen för att ta fram nya produkter och tillämpningar. Flera exempel visas på mässan hur dessa bioelektriska glas kan tillverkas som snygga paneler för att klä hus med.
 
En av de mer spektakulära produkterna på mässan är de så kallade XXL-glasen. Det handlar om glas som kan tillverkas ända upp till 3,5 gånger 18 meter. Utanför hallarna har glastillverkaren Saint-Gobain ställt upp en långtradare med XXL-glas. Med sin storlek hade den ingen möjlighet att köra in i hallarna. Andra tillverkare av XXL-glas är Sedak, Thiele Glas, AGC och Interpane.

Ytterligare en nymodighet är att använda glas i bärande konstruktioner. Det är en teknik under utveckling. På mässan visas en brokonstruktion där de bärande balkarna är av massivt glas. Här finns också en prototyp av ett golv i genomskinligt glas. Golvet är uppbyggt med sandwich-teknik. Det består av två fem meter långa glasskivor. Mellan skivorna står glasrör på högkant. Rören stabiliserar konstruktionen och skapar distans mellan skivorna.

Produktionen automatiseras
I flera av utställningshallarna visas också de nyaste maskinerna för tillverkning av glas. Mässan belyser den trend som gäller all nutida produktion: Allt fler moment i produktionskedjan automatiseras och datoriseras.

Flera utställare har satt upp hela produktionslinjer för glastillverkning i mässhallarna. Ett av dem är Forel som disponerar en stor del av hall 16 där de visar sina maskiner för olika moment av tillverkningen.

– En förutsättning för att maskintillverkarna skulle ställa upp på mässan var att kunde köra sina maskiner i skarpt läge. Det är möjligt eftersom vi har kraftaggregat i källaren. De här maskinerna kräver nämligen en massa elektricitet, berättar mässans presskommunikatör David Krauss.
                         
Så trenderna på årets glasmässa skulle kunna sammanfattas i fyra ord: Större, tunnare, starkare – och smartare.