Kungsleden i Sveriges största solfilmsprojekt

Foto: Kungsleden

Kungsleden genomför just nu Sveriges största solfilmsprojekt baserad på nanoteknik. Samtidigt testas nya takmaterial. Båda projekten genomförs i Västerås och innehåller nya tekniklösningar. Syftet är att förbättra klimatet i Kungsledens fastigheter.

En av Kungsledens fastigheter i Västerås har stora glaspartier. Det medför en utmaning för inomhusklimatet på grund av solens instrålning under sommarhalvåret. 3M och Kungsledens entreprenör Basreklam har nu monterat en ny solfilm baserad på nanoteknik på fastighetens 900 kvadratmeter stora glaspartier.

Fördelen med solfilmen är att den är i princip osynlig för blotta ögat. Men den reducerar solvärmeinstrålningen med cirka 60 procent och solens UV-strålar med 99,9 procent. Solfilmens optiska egenskaper gör att den bländar av solljuset utan att lokalen känns mörkare. Dessutom innehåller inte solfilmen metaller vilket annars är vanligt i traditionella solfilmer. Därmed undviks korrosion och signalstörning för mobiltelefoner.

– Tack vare 3M:s solfilm behöver vi inte kyla bort värmen, vilket är väldigt energikrävande. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar gentemot miljön och våra hyresgäster. Därför tittar vi ständigt på nya tekniker och material som kan förbättra vårt avtryck på miljö och samhälle, säger Thomas Wallin, förvaltare på Kungsleden.

Kungsleden har även valt att titta på en alternativ teknik som takmaterial på en kontorsbyggnad på Finnslättenområdet. Taket är 4 200 kvadratmeter stort och täckt med mineralen Olivine, ett av våra vanligaste mineraler. Olivine har en förmåga att fånga upp koldioxid vilket innebär att när det regnar på taket reagerar koldioxiden i luften med Olivinet och omvandlas till silicon dioxid (ett av jordskorpans vanligaste ämnen) och magnesium karbonat (magnesit).

– Fördelen med stora tak är att de har en omfattande exponeringsyta. De blir därmed effektiva koldioxidfångare. Taket på vår kontorsbyggnad fångar upp 7 500 kilo koldioxid under sin livslängd på 30 år. Det motsvarar utsläppen vid 5 300 mils bilkörning, säger Thomas Wallin.