Castellums hållbarhetsmål ska nås med hjälp av Rejlers

Foto: israel palacio/Unsplash

Fastighetsbolaget Castellum har som mål att vara helt klimatneutrala senast 2030. Ett led i att nå hållbarhetsmålet är satsningen på energieffektivisering och underhåll av fastighetsbeståndet. Med Rejlers som strategisk partner har Castellum Region Mitt tagit krafttag i frågan. Fjorton fastigheter har redan analyserats och nu har Rejlers fått uppdraget att energieffektivisera en större kontorsbyggnad i Jönköping om ca 17 000 kvm.

Sedan samarbetet mellan Rejlers och Castellum inleddes har fjorton fastigheter analyserats och flera underhållsprojekt genomförts. Analysen av fastigheterna visar på en beräknad genomsnittlig energibesparing på 40 procent eller totalt 6,6 GWh, vilket motsvarar ca 500 ton koldioxidutsläpp. Investeringen för att renovera och energieffektivisera fastigheterna är beräknad till ca 300 MSEK.

- Det räcker inte med analyser, energieffektivisering måste börja hända på riktigt. Vi kan redan se mycket positiva resultat från de första fastigheterna som nu driftsatts, faktiskt mer än kalkylerat, säger Johan Sellin, Teknisk chef på Castellum Region Mitt.

- Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp på fastigheterna. En investering i energieffektivisering ska ge en tydlig avkastning, där besparingarna från åtgärderna täcker delar av underhållsbehovet för fastigheten, säger Per Sjöbom på Rejlers.

Rejlers bidrar nu med kunskap när Castellum tar nästa steg och genomför ett större energieffektiviseringsprojekt i Jönköping. Projektet rör Hovet 1, en kontorsfastighet med en sammanlagd yta om ca 17 000 kvm. Rejlers ska hjälpa Castellum att minska fastighetens energianvändning, förbättra inomhusklimatet samt åtgärda underhållsbehov. Uppdraget omfattar projektering, upphandling och genomförande där Rejlers hanterar hela projektet och säkerställer att hållbarhetsperspektivet finns med i projektets alla faser.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Rejlers så här långt och ser fram emot fortsatt samarbete i realiseringen av åtgärderna, säger Jens Davidsson, Chef Teknisk förvaltning på Castellum i Jönköping.

- Vi är glada över förtroendet och att fortsatt kunna bidra till att Castellum når hållbarhetsmålen, säger Per Sjöbom på Rejlers.    

Castellum är ett av Nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten. Som ett led i att nå det övergripande målet om att verksamheten ska vara helt klimatneutral senast 2030, ser bolaget en stor potential i energieffektivisering och underhåll av fastighetsbeståndet. Rejlers erbjuder gedigen experts inom energi och är en partner som tar helhetsansvar, från analys och identifiering av åtgärder till projektering och genomförande med möjlighet till uppföljning och fortlöpande optimering. På så sätt blir åtgärderna genomförbara med rätt prissättning och kalkylerad energibesparing.