Handmålat innertak från 1800-talet hittat i Sahlgrenska Huset, Göteborg

Foto: Higab

Ett handmålat innertak från 1800-talet skapat av Reinhold Callmander, en av Göteborgs då ledande konstnärer, har hittats i Sahlgrenska Huset vid Stora Hamnkanalen inför fastighetens kommande upprustning.

Taket upptäckes under en undersökning av Sahlgrenska Huset och är ovanligt välbevarat. Med största sannolikhet är det skapat av Reinhold Callmander på 1870-talet. Han var en av de ledande konstnärerna i Göteborg på den tiden och skapade vacker konst i andra kända byggnader som Schillerska gymnasiet och Wernerska Villan.

bild
– Ofta har gamla dekorativa tak målats över, men detta låg gömt ovanför ett nedpendlat modernt tak. Det är ett unikt fynd som nu ska tas fram och restaureras, säger Boel Melin, byggnadsantikvarie på Higab. Foto: Higab

Vårda och utveckla

Restaureringen av takmålningen är en del av det omfattande arbete där Sahlgrenska Huset ska rustas upp för framtida hyresgäster. Byggnaden som ligger mellan Göteborgs stadsmuseum och Tyska kyrkan har genomgått stora förändringar sedan det byggdes 1753.

bild
Foto: Higab

– Planen är att återställa delar av rumsindelningen och interiören. Entréhallens och trapphusets väggar ska återfå sin ursprungliga färgsättning och det ska även göras fler färgundersökningar för att hitta tidigare kulörer och andra historiska spår, säger Boel Melin.

Förutom innertaket har även en fin naturstentrappa med tillhörande rött kalkstensgolv upptäckts. Troligtvis är den från den större ombyggnaden som utfördes runt 1909.

Upprustningen av Sahlgrenska Huset beräknas att starta under 2022.