Hälften av Vasakronans byggnader miljöcertifierade

Fredrik Virdenius, vd Vasakronan. Foto: Vasakronan

US Green Building Council har godkänt Vasakronans volymprogram enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Över 50 procent av bolagets byggnader är nu miljöcertifierade. Miljösatsningen har bidragit till besparingar på 100 miljoner kronor årligen. Vasakronan är först i Europa att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume och certifieringen innebär att ytterligare 48 av företagets fastigheter har fått certifieringen LEED varav 90 procent på guldnivå. Totalt är nu 53 procent av företagets hela fastighetsbestånd miljöcertifierat. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att de certifierade fastigheterna har en lägre miljöbelastning, skriver Vasakronan i ett pressmeddelande.

2013 var året då Vasakronan, som första företag i Europa, bestämde sig för att certifiera sitt befintliga bestånd med LEED:s volymprogram. Det ambitiösa målet var att 50 procent av beståndet skulle vara godkänt vid utgången av 2014. Häromdagen kom godkännandet som innebär att Vasakronan överträffar målet.  – Med beslutet att certifiera med LEED:s volymprogram skruvade vi upp tempot rejält 2014. Det innebär att vi som första företag i Europa har kunnat certifiera 48 av våra befintliga fastigheter på mycket kort tid. Det har sparat oss både arbete och pengar säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan i ett pressmeddelande.  Sedan 2009 har företaget minskat energianvändningen i fastigheterna med 30 procent. Det motsvarar en årlig besparing om drygt 100 miljoner kronor per år och 2013 låg energianvändningen 47 procent under branschsnitt. Nu är 53 procent av beståndet miljöcertifierat och under 2015 ska ytterligare 50 fastigheter certifieras med LEED. Målet för 2015 är 80 procent certifierade fastigheter.  - De affärsmässiga fördelarna är uppenbara, säger Fredrik Wirdenius. En miljöcertifiering på den här nivån är ett bevis för att även äldre byggnader kan stå sig väl i konkurrensen med nyproduktion som ju alltid är miljöcertifierad. Det ger både ett försprång i förhållande till våra konkurrenter och höjer värdet på vårt fastighetsbestånd.